30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13 lok. 5 +48 512 531 552 biuro@solumdetektyw.pl
Dla przedsiębiorców

Biuro detektywistyczne, detektyw - Kraków

Agencja detektywistyczna SOLUM prowadzi czynności w sprawach na zlecenie podmiotów gospodarczych w następujących obszarach

 

Biuro detektywistyczne - Kraków

 WYWIAD GOSPODARCZY

Detektyw z naszej agencji detektywistycznej przeprowadzi kompleksowy wywiad gospodarczy w ramach którego pozyska wiedzę w zakresie:
- ustalenia miejsc wykonywania konkurencyjnej działalności oraz jej skalę, wielkość i strukturę zatrudnienia, majątek, zadłużenie
- ustalenie wcześniejszych kontrahentów oraz poznają ich opinię
- poddamy analizie zebrane informacje i ocenimy poziom ryzyka związanego z nawiązaniem współpracy i podpisaniem umowy.

 

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
W ramach tego zagadnienia biuro detektywistyczne SOLUM realizuje czynności mające na celu ochronę interesów przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami podejmowanymi na ich szkodę. W szczególności zbieramy informacje i dowody oraz ustalamy osoby odpowiedzialne za naruszenie, ujawnienie i wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowania produktów, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o swoim lub cudzym przedsiębiorstwie, utrudnianie dostępu do rynku itp.

SPRAWDZENIE UCZCIWOŚCI I LOJALNOŚCI PRACOWNIKÓW - OCHRONA PRACODAWCÓW PRZED PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ NA ICH SZKODĘ. 

Nasze biuro detektywistyczne świadczy następujące usługi:

 Detektyw - Kraków-weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, sprawdzenie w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane jest mienie firmowe
- weryfikacja danych zawartych w CV
- sprawdzenie historii zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, opinii w miejscach pracy
- weryfikacja przed zatrudnieniem

ZAKAZ KONKURENCJI (działania konkurencyjne wobec pracodawcy)
W tym obszarze przeprowadzamy czynności detektywistyczne w efekcie których pozyskujemy wiedzę w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zakazu konkurencji w tym:
- zebranie dowodów w sprawie uczestnictwa w spółce konkurencyjnej i zajmowania się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu
- zebranie dowodów na prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie i po ustaniu stosunku pracy
- weryfikacja dotrzymywania warunków umów o zakazie konkurencji

Agencja detektywistyczna - Kraków

WERYFIKACJA SZKÓD ZGŁASZANYCH FIRMOM UBEZPIECZENIOWYM

Sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym (zapobieganie wyłudzeniom i ich ujawnianie ). W ramach tych czynności detektywi ustalą stan faktyczny i zasadność roszczeń wysuwanych wobec firm ubezpieczeniowych w obszarach:
- weryfikacja stanu osób, które uległy wypadkom np. w pracy, komunikacyjnym, w wyniku złego zabezpieczenia budynków lub obiektów użyteczności publicznej
- weryfikacja stanu osób, które doznały uszczerbku w wyniku błędów lekarskich
- weryfikacja w zakresie zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych.

 

 

PODEJMUJEMY CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNE WOBEC KONTRAHENTÓW PRZED PODPISANIEM UMOWY LUB POWIERZENIEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH. 

Agencja detektywistyczna - Kraków 1
Nasze biuro detektywistyczne przeprowadzi wywiad oraz zbierze informacje z różnych źródeł, które pozwolą ocenić zasadność podjęcia współpracy z osobą lub podmiotem.

OCHRONA MARKI
Nasz detektyw pozyska informacje i dowody w sprawach dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, wytwarzania produktów i obrotu produktami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym w zakresie.

 

Podpisując umowę z naszą agencją detektywistyczną macie Państwo gwarancje, że rozwiązaniem Państwa problemów zajmie się profesjonalny detektyw, czynności wykonane będą rzetelnie i na najwyższym poziomie, a ich efekt będzie stanowił mocny dowód do wykorzystania w sporach sądowych.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usług detektywistycznych zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego Zleceniodawcy.